Druhy medu

Med květový (luční med):  jsou vytvářeny z nektaru ukrytého v květech nebo vystaveného vnějšímu prostředí po dobu několika hodin - vykazují proto nejmenší možnost ekologického znečištění, obsahují vyšší podíl monosacharidů (glukózy a fruktózy), jsou proto snáze stravitelné a umožňují rychlé energetické posílení organismu, obsahují mnohem více pylu z jarního pylového spektra naší přírody, jsou vynikajícím přírodním zdrojem pylu. Pravidelná konzumace medu s pylovým spektrem dané oblasti může snížit projevy pylových alergií, pylové preparáty jsou též prostředky pro léčení prostatických obtíží… Řepkový med – v pylových zrnech řepky jsou obsaženy tzv. brassiny - látky velmi cenné pro jejich schopnost potlačovat rakovinné bujení, Brassinosteroidy jsou relativně nově objevené fytohormony steroidního typu. Prvně byly zjištěny v roce 1970 (v USA) v pylu řepky olejné (Brassica napus), podle ní byly i pojmenovány – brassiny. Přirozené brassinosteroidy se používají při léčení hyperproliferace – tedy nádorového bujení – více viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Brassinosteroidy


Med květový pastový: Charakteristickou vlastností většiny našich nektarových (květových) medů je rychlá krystalizace, způsobená převahou jednoduchého cukru glukózy. Krystalizaci „zcukernatění“ medu lze bez znehodnocení kvality medu zabránit pouze pastováním. Pastování je tedy řízená krystalizace medu, při které med získá pastovou konzistenci. Med se upravuje pouze mechanicky – mícháním, bez jakýchkoli přísad či zahřívání. Pokud se během krystalizace medem pomalu míchá, vzniknou v něm pouze jen jemné krystalky, které nedráždí (neškrabou) sliznici dutiny ústní a krku a uchovávají pastovitou (krémovitou) konzistenci medu po dlouhou dobu. Med se po „zpastování“ v průběhu času dále již nemění – více již nekrystalizuje. Pastový med je ideální, neboť nestéká a přitom zůstává vždy měkký a vláčný. Obsahuje jemné aroma z nektaru širokého spektra kvetoucích rostlin. Je to základ vysoké kvality našich medů. Pastový (krémový) med je přírodní květový med, v němž zůstávají neporušeny všechny biologicky aktivní látky, jako jsou enzymy, vitaminy a minerální látky. 


Med medovicový (lesní med): lesní medy jsou vytvářeny z tzv. medovice - husté sladké tekutiny nacházející se na listech a jehlicích prakticky všech dřevin (dubu, buku, lípy, vrby, smrku, borovice, jedle, modřínu atd). Obsahuje nižší podíl glukózy a fruktózy, naopak více sacharózy i složitějších cukrů dextrinů, minerálních látek a volných aminokyselin, ale také méně vody, obsahují jen málo pylu z letního pylového spektra naší přírody s rozdílným zastoupením podle různých oblastí a stanovišť včelstev. Medovicový med není každý rok, protože nezávisí jen na umístění včelstev, ale především na počasí.

Druhové medy (např. akátový, lipový, ostružinový apod.) cíleně neprodukujeme, míváme je pouze výjimečně - za odpovídající konstalace přírodních podmínek a počasí. Máme standardně medy smíšené nebo medy s přívlastkem. Produkce druhových medů je totiž nepřirozená – samy včely neukládají med do plástů podle jeho druhu, ale míchají ho dohromady a včely nejlépe vědí co je pro ně nejlepší – vždyť dělají med pro sebe. Když se nad tím člověk zamyslí, nediví se jim, protože smíšený med logicky obsahuje látky z většího množství rostlin a je tedy hodnotnější. ČR není ani svou druhovou skladbou pro produkci druhových medů vhodná. Získat ze včelstva druhový med (např. akátový) v našich podmínkách by znamenalo těsně před květem akátu vytočit kompletně celý úl (tedy i med, který nebude v plástech ještě dostatečně vyzrálý) a vrátit prázdné plásty do včelstva. Okamžitě po odkvětu akátů pak znovu kompletně vytočit všechny plásty medy z úlu (opět nebude všechen med v plástech dostatečně vyzrálý). A protože nebude med úplně dozrálý (bude obsahovat větší množství vody), je pak nutno ho uměle dosušit – a toto cestou prostě jít nechceme. Smíšený med tak, jak ho včely samy pro sebe namíchají, je velice cenný svým složením i velmi chutný.


Medy s přívlastkem (např. akátový, lipový, řepkový apod.) – jedná se o medy u nichž lze na základě jejich chuti a době, ve které je včelky nasbíraly, odpovědně říci, že v nich převažuje určitý druh nektaru. Jedná se stále o smíšené medy, ale už obsahují velký podíl (např. 50-70%) jednoho druhu nektaru (např. z akátu nebo lípy apod.). Tyto medy u nás v nabídce naleznete – především med s přívlastkem lipový, akátový a ovocné stromy míváme téměř pravidelně každý rok, ale vše samozřejmě záleží na přírodních faktorech.